Cookies na stronie
RSM Poland KZWS

Używamy plików cookie w celu zapewnienia najlepszej jakości naszego serwisu. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookie, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji znajdziesz na stronie polityka plików cookie.

Zamknij

Wycena przedsiębiorstwa - rzetelna wiedza umożliwia trafne decyzje!

Co to jest wycena przedsiębiorstwa i w jakim celu się ją wykonuje?

Siłę firmy najlepiej określa jej wartość w jednostkach pieniężnych. To niezwykle ważny aspekt każdego przedsiębiorstwa, ponieważ decyduje o możliwościach wywierania przez firmę wpływu na otoczenie rynkowe. Ponadto wiedza o wartości firmy umożliwia racjonalną ocenę efektywności zarządzania nią, oraz tego, jaka cena jest do przyjęcia w przypadku transakcji prowadzących do zmian właścicielskich. To właśnie dlatego tak istotna jest rzetelna i profesjonalna wycena firm.

Co bierze się pod uwagę podczas przeprowadzania wyceny wartości przedsiębiorstwa?

Jeszcze całkiem niedawno rozpowszechniona była opinia, iż wartość każdej firmy jest to przede wszystkim suma wartości należących do niej nieruchomości, maszyn, towarów, mebli i innego rodzaju przedmiotów dających się w razie potrzeby spieniężyć na drodze klastycznej transakcji sprzedażowej. Obecnie wycena wartości firmy, oprócz czynników materialnych, bierze pod uwagę także czynniki niematerialne, które to zestawiane są w bardzo efektywny, a zarazem dynamiczny model biznesowy, dający się poddać wycenie. Nowoczesna i rzetelna wycena firmy musi zawierać oba elementy. Do czynników materialnych zalicza się przede wszystkim aktywa obrotowe oraz trwałe. Czynniki niematerialne, to między innymi takie elementy, jak know-how, reputacja firmy, kultura organizacyjna, innowacyjność, lojalność i kompetencje pracowników.

Od niedawna bardzo ważną rolę w wycenie wartości spółek zaczęła odgrywać tzw. siła oraz wartość kapitału intelektualnego. W jego skład wchodzą:

  • kapitał relacyjny - relacje z interesariuszami;
  • kapitał ludzki - ich kompetencje, umiejętności i zdolności;
  • kapitał organizacyjny - metody zarządzania, efektywność procesów, innowacyjność.

Wśród oferowanych przez naszą firmę usług znajduje się między innymi sporządzanie wycen dowolnych podmiotów gospodarczych.
Przeprowadzana przez nas całościowa wycena spółki, czy wartości udziałów w spółce, wykorzystuje szereg zróżnicowanych metod, w tym między innymi:

  • metoda dochodowa;
  • metoda porównań rynkowych;
  • metoda majątkowa.

Za każdym razem dla wyceny wartości przedsiębiorstwa, bądź spółki, punktem wyjścia jest bardzo wnikliwa analiza stanu bieżącego. Działania podejmowane w dalszej kolejności mają na celu określenie wartości firmy w różnych wariantach scenariuszy rozwoju sytuacji ekonomicznej.

To właśnie od sytuacji ekonomicznej zależy wybór stosownej metody wyceny wartości udziałów w spółce, czy dowolnego podmiotu gospodarczego. Nie bez wpływu pozostają tu takie elementy, jak stan majątkowo-finansowy, pozycja na rynku, czy zdolność do generowania dochodów.
Wycena wartości spółki, albo firmy pełni szereg bardzo ważnych funkcji biznesowych, spośród których wymienić można między innymi:

  • funkcję argumentacyjną - wycena wartości spółki, udziałów lub firmy, ma bezpośredni wpływ na pozycję przetargową w czasie prowadzenia negocjacji z klientami, czy np. bankami;
  • funkcja informacyjna - wycena wartości udziałów w spółce, czy też wycena całościowa przedsiębiorstwa jest niezastąpionym źródłem informacji na temat sytuacji bieżącej, a także możliwości dalszego rozwoju;
  • funkcja doradcza - dzięki informacjom na temat wartości przedsiębiorstwa, możliwe jest skuteczniejsze zarządzanie, a także korzystniejsze realizowanie transakcji kupna-sprzedaży.
RSM Poland KZWS is a member of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and advisory firm each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction. The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 11 Old Jewry, London EC2R 8DU. The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug. © RSM International Association, 2013