Wyceny przedsiębiorstw - rzetelna wiedza podstawą trafnej decyzji!

Wiedza na temat wartości przedsiębiorstwa pozwala ocenić, czy jest ono efektywnie zarządzane, a także jaką cenę należy za nie zapłacić w wyniku realizacji transakcji prowadzącej do zmian właścicielskich. W ramach swoich usług oferujemy Państwu sporządzenie wyceny dowolnego podmiotu gospodarczego przy zastosowaniu różnych metod, w tym:

  • dochodowej,
  • porównań rynkowych,
  • majątkowej.

Punktem wyjścia dla wyceny jest wnikliwa analiza stanu obecnego przedsiębiorstwa. Dalsze działania prowadzą do określenia jego wartości przy założeniu różnych scenariuszy rozwoju sytuacji ekonomicznej.